Specialist in neonatology, neonatal ward #3

Specialist in neonatology for an assignment at the neonatal ward in Eskilstuna. The assignment starts 2023-10-30 and runs until 2023-12-03.

As a hired doctor at Sverek, you get good remuneration and good conditions. At your service, you have a dedicated consultant manager who becomes your personal contact and gives you support, service and support. You choose for yourself whether you want to be employed or work through your own company. As a hired doctor at Sverek, you are in safe hands with a committed and serious employer.

Läkare, vårdcentral

Läkare till ett uppdrag på vårdcentral i Varberg. Uppdraget startar 2023-09-11 och pågår till 2023-09-29.

Som hyrläkare hos Sverek får du bra ersättning och bra villkor. Till din tjänst har du en dedikerad konsultchef som blir din personliga kontakt och ger dig stöd, service och support. Du väljer själv om du vill vara anställd eller arbeta via eget företag. Som hyrläkare hos Sverek är du i trygga händer hos en engagerad och seriös arbetsgivare.