Hur lång erfarenhet behöver man för att arbeta som vårdkonsult? 

För att kunna arbeta som vårdkonsult rekommenderar vi dig att ha minst 2 års erfarenhet.

Som konsult förväntas det att snabbt komma in i arbetet med relativ kort inskolning på 1-2 dagar. Viktigt att du känner dig trygg i din roll som sjuksköterska /läkare .

Vad finns det för fördelar att arbeta som bemanningsbolag? 

  • Ger mer frihet, du kan styra när du vill jobba och du är inte bunden till en arbetsplats
  • Högre lön
  • Erfarenhet
  • Vid eget aktiebolag har du möjlighet till att ta ut utdelning till lägre beskattning.
  • Utforska nya städer och arbetsplatser

Finns det några nackdelar? 

  • Att behöva åka till en annan ort för att arbeta.
  • Inte lika stor möjlighet att påverka arbetsmiljön

Hur lång är karens tiden? 

För att kunna arbeta som vårdkonsult via bemanningsbolag i samma region som du tidigare jobbat på måste du ha sagt upp dig och får under tiden inte jobba i samma region. Den tiden du inte får jobba kallas för karenstid. Karenstiden kan variera beroende på region. Det kan vara allt från 6 mån till 2 år.

Journalsystem ? 

Det finns olika journalsystem runt om i landet , oftast får man en kort introduktion.

Resa och boende? 

Vissa bemanningsbolag står på för resa och boende , annars får man bekosta det själv.

Vad händer om jag blir sjuk? 

För att du ska kunna ta del av sjuklön måste du ha varit anställd mer än 14 kalenderdagar i följd.

Har du tänkt ta en paus mellan uppdragen är det viktigt att tänka på att om det går med än 14 dagar mellan uppdragen börjar räkningen om, dvs att du har rätt att ta ut sjuklön 14 dagar efter det nya uppdraget.

Vad ingår i min lön? 

När du förhandlar om lön med ett bemanningsbolag är det viktigt att ta reda på om lönen är inklusive semesterersättning och pension.

Om du tar ett uppdrag längre bort från hemort och är i behov av boende kan det också vara medräknat i timlönen. Viktigt att alltid fråga vad som ingår.

Försäkring ? 

Har du ett eget aktiebolag är det viktigt att du tecknar en ansvarsförsäkring..

Ansvarsförsäkringen hjälper till om ditt företag blir skadeståndsskyldigt på grund av skador på personer eller deras saker.

Pension och sparande

Bemanningsbolagen är skyldiga att betala in din allmänna pension när du jobbar. Villkoren kan skilja sig gällande tjänstepensionen.

En del bemanningsbolag lägger ett påslag på lönen istället för tjänstepension.

Många arbetsgivare har 4,5% i tjänstepension vilket är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen.