Upphandling för vårdkonsulter?

Upphandling för vårdkonsulter.

Här berättar vi om den nationella upphandlingen för läkare och sjuksköterskor. Hur påverkar den dig som konsultsjuksköterska och konsultläkare?

Vad innebär en nationell upphandling?

Den nationella upphandlingen innebär att samtliga 21 regioner kommer att ingå i ett gemensamt avtal som kommer att vara lika för hela Sverige, detta för att minska kostnaderna och beroendet av vårdkonsulter. Målet är att öka trygghet och kontinuitet för patienterna. Alla bemanningsbolag som kommer att ingå i nationella upphandlingen kommer att få samma förutsättningar över hela landet. Sveriges regioner och kommuner (SKR) har delat upp kommunerna i Sverige i tre olika zoner samt  olika ersättning beroende på vilken zon som är svårast bemanna.

Hur kommer zonindelningen att se ut? 

Ersättningen kommer att se olika ut beroende på zonindelningen. Zon indelningen kommer att vara 1-3. Zon 1 ger lägst ersättning och zon 3 högst ersättning.

Detta gäller även kommunerna, olika kommuner i samma region kan tillhöra olika zoner beroende på hur svårt det är att rekrytera vårdpersonal.

Bemanningbolagen och dess underleverantörer som är upphandlade via det nationella avtalet har möjlighet att bemanna över hela Sverige. Detta innebär alla bemanningsbolag oavsett storlek kommer att få konkurrera på lika grunder eftersom alla ingår inom samma avtal.

Vid bokning av konsult kommer man ta hänsyn till den vårdkonsult som kan ta störst del av uppdragets totala längd och på antal timmar om vårdkonsulten arbetar på samma arbetsplats tidigare. Kompetenskraven kommer att bli hårdare, dvs man kommer att ta hänsyn till om man tidigare jobbat på arbetsplatsen samt ha kompetenskrav för uppdraget.

Karens, vad kommer att gälla?

I dagens läge är det olika karens beroende på region, vanligtvis ligger karensen mellan 6-12 mån. I det nya nationella avtalet kommer karens att vara densamma oavsett region , dvs 12 månader.

Sveriges 21 regioner har under ett par års tid arbetat för att samordna sina upphandlingar av hyrpersonal i hälso- och sjukvården. Detta för att minska kostnaderna och beroendet av hyrpersonal.

 • Minst två års klinisk erfarenhet efter erhållen legitimation.
 • Minst två års klinisk erfarenhet efter erhållen specialistlegitimation.
 • CV
 • Legitimationsbevis
 • Udrag ur IVO hosp
 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Karens
 • Identifikationshandlingar
 • Identifiera om risk för MRSA
 • HLR utbildning, senast genomförd

Vid bokning av konsult kommer man ta hänsyn till den vårdkonsult som kan ta störst del av uppdragets totala längd och på antal timmar om vårdkonsulten arbetar på samma arbetsplats tidigare. Kompetenskraven kommer att bli hårdare, dvs man kommer att ta hänsyn till om man tidigare jobbat på arbetsplatsen samt ha kompetenskrav för uppdraget.

Oavsett om du bara har en fråga eller är intresserad att starta aktiebolag och redovisning, så är du välkommen att kontakta oss. Du kan antingen kontakta oss på telefonnummer 070-4573423 eller fylla i kontaktformuläret.

  Scroll to Top