Lediga uppdrag inom bemanning för sjuksköterskor och läkare

Kardiologiavdelning i Västernorrland
Kardiologiavdelning i Västernorrland (Specialistläkare)
  • Västernorrland

KardiologiKardiologi
Hälsocentral Stöde
Hälsocentral Stöde (Leg Läkare)
  • Västernorrland

AllmänmedicinAllmänmedicin
Hälsocentral Matfors
Hälsocentral Matfors (Leg Läkare)
  • Västernorrland

AllmänmedicinAllmänmedicin
Vårdcentralen Vellinge
Vårdcentralen Vellinge (Leg Läkare)
  • Skåne

AllmänmedicinAllmänmedicin
Kvinnosjukvård i Örnsköldsvik
Kvinnosjukvård i Örnsköldsvik (Specialistläkare)
  • Västernorrland

GynekologiObstetrikGynekologiObstetrik
Uppdrag till 1177
Uppdrag till 1177 (Leg Sjuksköterska)
  • Kronoberg

Lungmottagning i Sundsvall
Lungmottagning i Sundsvall (Specialistläkare)
  • Västernorrland

LungmedicinLungmedicin
Vårdcentralen Sösdala
Vårdcentralen Sösdala (Leg Läkare)
  • Skåne

AllmänmedicinAllmänmedicin
Medicinklinik i Norrbotten
Medicinklinik i Norrbotten (Leg Sjuksköterska)
  • Norrbotten

Medicinsk vård
Gastromottagning i Trelleborg
Gastromottagning i Trelleborg (Specialistläkare)
  • Skåne

GastroenterologiGastroenterologi